07 Мар 2008, 12:05

Конкурси від фонду «Відроження»

Конкурси від фонду «Відроження»

Міжнародній фонд «Відроження» в рамках програми «Засоби масової інформації» оголошує конкурси:

 

«Підтримка кампанії громадського лобіювання та сприяння створенню в Україні суспільного мовлення і роздержавленню ЗМІ»

 

Мета конкурсу – сприяння створенню в Україні системи суспільного мовлення шляхом залучення до цих процесів фахових громадських організацій, що працюють у сфері ЗМІ, підтримки кампаній широкого громадського інформування, обговорення, лобіювання; підтримка процесу роздержавлення ЗМІ в Україні – шляхом залучення до процесу фахових громадських організацій, які працюють у сфері ЗМІ, підтримки кампаній широкого громадського інформування, обговорення і лобіювання

 

Передбачається надання фінансової підтримки проектним пропозиція, спрямованим на експертне обговорення проблем створення суспільного мовлення та роздержавлення ЗМІ в Україні, широке висвітлення цих проблем у ЗМІ, вироблення відповідних пропозицій, а також на забезпечення консультативної, тренінгової та ін. допомоги для ЗМІ у процесі роздержавлення.

 

Учасники конкурсу: засоби масової інформації, недержавні аналітичні центри та громадські організації, що працюють у сфері ЗМІ.

 

Очікується, що проектні пропозиції, подані на конкурс, крім іншого, відповідатимуть таким пріоритетам діяльності Програми і передбачатимуть:

* проведення “круглих столів” та конференцій за участю представників ЗМІ, органів влади, метою яких буде обговорення потреби, проблем і шляхів створення суспільного мовлення та проведення роздержавлення ЗМІ в Україні;

* вивчення та поширення кращої вітчизняної та зарубіжної практики здійснення реформ державних та комунальних ЗМІ;

* висвітлення зазначених питань у ЗМІ шляхом започаткування відповідних рубрик і програм, розміщення інформаційно-просвітницьких матеріалів і статей на цю тематику;

* підготовку та видання методичних посібників з роздержавлення;

* проведення тренінгів для менеджерів і редакторів державних та комунальних ЗМІ, що матимуть на меті підвищення спроможності ЗМІ до роботи у нових, ринкових умовах;

* організацію та підтримку центрів консультативної допомоги для ЗМІ, які мають бути роздержавлені;

* збір та підготовку пакетів документів, необхідних для роздержавлення, поширення їх серед зацікавлених ЗМІ;

* інші форми сприяння ЗМІ у процесі роздержавлення.

 

Перевагу буде надано ініціативам, що передбачатимуть ширше охоплення за аудиторією та географією; передбачатимуть залучення до заходів в рамках проектної діяльності представників влади, які є учасниками процесу прийняття рішень з питань роздержавлення ЗМІ, а також здійснюватимуться у співпраці з іншими громадськими організаціями та/або ЗМІ.

 

Максимальний розмір гранту – 20 000 доларів США.

Загальний бюджет конкурсу – 80 000 доларів США.

 

Останній термін подання проектних пропозицій – 16 квітня 2008 року.

Оголошення результатів конкурсу – до 23 травня 2008 року.

 

Тендер «Створення та підтримка діяльності Бюро журналістських розслідувань»

 

Мета тендеру – сприяння розвитку жанру журналістських розслідувань в Україні з метою підвищення прозорості діяльності влади.

 

Передбачається надання фінансової підтримки проектній пропозиції, спрямованій на створення та/або підтримку діяльності Бюро журналістських розслідувань – організації, яка надаватиме журналістам, які працюють у жанрі журналістських розслідувань, всебічну допомогу, зокрема правову, інформаційну та ін., а також безпосередньо здійснюватиме окремі проекти розслідувань.

 

Учасники тендеру: громадські організації, що працюють у сфері ЗМІ.

 

Очікується, що проектні пропозиції, подані на тендер, окрім іншого, передбачатимуть:

* надання консультативної допомоги ЗМІ та журналістам, які працюють у жанрі журналістських розслідувань;

* здійснення правового захисту журналістів, які того потребуватимуть у зв’язку з проведеними розслідуваннями;

* надання допомоги у допублікаційній підготовці матеріалів розслідувань;

* сприяння журналістам у доступі до інформації;

* організацію тренінгів для журналістів та редакторів ЗМІ щодо різних аспектів проведення та оприлюднення результатів журналістських розслідувань тощо.

 

Максимальний розмір гранту – 50 000 доларів США.

 

Останній термін подання проектних пропозицій – 18 квітня 2008 року.

Оголошення результатів тендера – до 23 травня 2008 року.

 

Конкурс «Підтримка громадського моніторингу дотримання законодавства у сфері ЗМІ та етичних стандартів журналістики»

 

Мета конкурсу – сприяння забезпеченню прозорості та законності діяльності органів влади у сфері ЗМІ, а також відповідності діяльності самих ЗМІ високим стандартам журналістської професії.

 

Передбачається надання фінансової підтримки проектним пропозиціям, спрямованим на створення механізмів громадського контролю та моніторингу діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері ЗМІ, а також самих ЗМІ, з обов’язковим доведенням результатів моніторингу до відома широкої громадськості, ЗМІ та зацікавлених органів влади.

 

Учасники конкурсу: недержавні аналітичні центри, правозахисні організації та інші громадські організації, що працюють у сфері ЗМІ.

 

Пріоритетами конкурсу є підвищення прозорості та постійний аналіз на предмет законності діяльності Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та інших, у тому числі місцевих, органів влади. До пріоритетів конкурсу також належить моніторинг дотримання ЗМІ стандартів журналістської професії.

 

Очікується, що проектні пропозиції, подані на конкурс, крім іншого, передбачатимуть:

* проведення постійного моніторингу діяльності органів державної влади у сфері ЗМІ;

* збір та узагальнення фактів порушення прав та інтересів суб’єктів інформаційних відносин, у т.ч. ЗМІ, з боку названих органів з подальшим широким оприлюдненням зібраної у такий спосіб інформації;

* організацію та підтримку “гарячої лінії” правової та іншої консультативної допомоги для ЗМІ з питань взаємодії з органами державної влади;

* надання фахової допомоги ЗМІ та журналістам у захисті їхніх законних прав та інтересів у взаємовідносинах з органами державної влади, що діють у сфері ЗМІ; надання допомоги зацікавленим особам у доступі до інформації про діяльність органів державної влади у сфері ЗМІ;

* здійснення інших заходів, спрямованих на підвищення рівня прозорості діяльності органів державної влади у сфері ЗМІ;

* проведення моніторингу діяльності ЗМІ та журналістів на предмет дотримання ними професійних стандартів.

 

Перевагу буде надано ініціативам, що здійснюватимуться у співпраці з іншими громадськими організаціями.

 

Максимальний розмір гранту – 20 000 доларів США.

Загальний бюджет конкурсу – 75 000 доларів США.

 

Останній термін подання проектних пропозицій – 21 квітня 2008 року.

Оголошення результатів конкурсу – до 23 травня 2008 року.

  

Зверніть увагу:

· Проектні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.

· Дата подання проектної пропозиції визначається за поштовим штемпелем.

· Програма не надає ґрантів політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.

· Надіслані факсом проектні пропозиції не розглядатимуться.

· Подані на конкурс матеріали не повертаються й не рецензуються.

· Про результати конкурсу учасників/учасниць повідомлять листом.

· Остаточне рішення щодо проектної пропозиції перегляду не підлягає.

· Причини відмови в підтримці проектної пропозиції не повідомляються.

 

Проектні пропозиції слід оформити за стандартними аплікаційними формами Фонду і надіслати у 9 примірниках поштою на адресу: Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053, Відділ управління проектами.

 

Електронний варіант проектної пропозиції слід обов’язково надіслати електронною поштою на адресу [email protected].

 

Фонд офіційно підтверджує факт отримання проектної пропозиції листом, який надсилається аплікантам упродовж 7 днів з моменту отримання кореспонденції.

 

Аплікаційні форми для проектних пропозицій можна отримати:

· Звичайною поштою, попередньо надіславши запит менеджеру, за адресою: Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053;

· На веб-сторінці МФВ.

 

Контактні особи:

 

Віталій Замніус, директор Програми МФВ «Засоби масової інформації»

Електронна пошта: [email protected]

 

Лілія Баран, координатор Програми МФВ «Засоби масової інформації»

Електронна пошта: [email protected]

 

Телефон: (380 44) 461 95 00

Факс: (380 44) 486 0166

 

Поштова адреса:

Міжнародний фонд "Відродження",

вул. Артема, 46, Київ, 04053

 

Адреса офісу: м. Київ, пров. Бехтерєвський, 13-А, кім. 13

Расскажите друзьям про новость

Новое видео