26 Дек 2008, 13:03

Резолюція круглого столу Інтернет Асоціації України

Резолюція круглого столу «Шляхи консолідації громадськості та державних органів у подоланні негативних явищ у розвитку наповнення українського сегменту Інтернету»

Резолюція круглого столу Інтернет Асоціації України

Резолюція круглого столу «Шляхи консолідації громадськості та державних органів у подоланні негативних явищ у розвитку наповнення українського сегменту Інтернету».

 

Учасники круглого столу,

 

УСВІДОМЛЮЮЧИ наявність в  українському суспільстві консенсусу щодо необхідності викорінення в Інтернеті дитячої порнографії, проявів расової і національної нетерпимості та тероризму, а також виражаючи своє негативне ставлення до цих ганебних явищ та готовність з ними боротися;

 

ПІДКРЕСЛЮЮЧИ разом з тим неприпустимість перетворення українського сегменту Інтернету в зону тотального поліцейського контролю;

 

ПОДІЛЯЮЧИ підходи демократичних країн світу у покладанні відповідальності за порушення в інформаційній сфері на виробника та розповсюджувача інформації, а не на надавача послуг зі зберігання та транспортування інформації;

 

ВІДЗНАЧАЮЧИ, що обов'язком всіх громадян України є сприяння правоохоронним органам в їх законній діяльності по запобіганню правопорушень;

 

КОНСТАТУЮЧИ недостатню обізнаність громадян України про ризики, які спричиняє несвідоме користування Інтернетом, особливо дітьми, через недостатню кількість загальнонаціональних та регіональних освітніх та інформаційно-просвітницьких програм стосовно правил поведінки в Мережі,

 

ПРОПОНУЮТЬ:

 

Консолідація зусиль

Визначити, що найкращий шлях забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України в інформаційній сфері та у сфері захисту суспільної моралі — це шлях консолідації зусиль громадських організацій, державних органів та бізнес-компаній, які працюють на інтернет-ринку України, з долученням до цієї справи широкого загалу вітчизняних користувачів Інтернету. З цією метою учасники круглого столу звертаються до всіх зацікавлених державних інституцій з пропозицією про необхідність широкого долучення до роботи в громадських радах при державних органах представників профільних професійних та громадських організацій, фахівців від бізнес-компаній, що працюють на ринку Інтернет України, представників інтернет-громадськості.

 

Практичні заходи по цьому пункту

1.        Направити листи з цією резолюцією до

— Президента України;

— Голови Верховної Ради України;

— Прем'єр Міністра України;

— Голів комітетів Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації, з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, з питань культури і духовності, з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму, з питань транспорту і зв'язку;

— Міністрів внутрішніх справ, культури і туризму, транспорту та зв'язку, у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти і науки України;

— Голови Національної комісії з питань регулювання зв'язку України;

— Голови Національної комісії з питань захисту суспільної моралі.

 

2.        Інтернет Асоціації України запропонувати і в разі узгодження підписати меморандуми про співробітництво у подоланні негативних явищ у розвитку наповнення українського сегменту Інтернету з відповідними  структурними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти та науки України та з Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі.

 

3.        Всім учасникам круглого столу сприяти підписанню меморандумів між державними органами, громадськими організаціями та представниками бізнесу про конкретні шляхи співробітництва у справі боротьбі з кіберзлочинністю.

 

4.        Інтернет Асоціації України провести роботу з вивчення шляхів співробітництва з професійними організаціями учасників ринку інтернет-реклами на предмет координації зусиль у справі боротьби з порушенням прав людини, вимог загальновизнаних етичних норм у рекламній продукції, яка розповсюджується в Інтернеті.

 

Законодавча сфера

З урахуванням стратегічного курсу української держави на інтеграцію з Європейським союзом, поступового наближення українського законодавства до європейських норм, а також орієнтації переважної частини населення та громадськості України на європейські цінності, ширше застосовувати практику врегулювання суспільних відносин в Інтернеті та засоби подолання негативних явищ у Мережі, прийняту в Європейському Союзі.

 

Рекомендувати відповідним органам держави та громадськості, які зайняті розробкою правового  врегулювання у сфері Інтернету, професійним організаціям сегменту ІКТ глибше вивчати європейський досвід та враховувати його у законотворчості та розробці регуляторних актів. З цих засад також сприяти вдосконаленню нормативно-правової бази в сфері кіберзлочинності.

 

Практичні заходи по цьому пункту

1.      Організаційному комітету круглого столу підготувати для вивчення та надати вітчизняним інтернет-провайдерам документи Ради Європи щодо європейського досвіду регулювання в сфері Інтернету, а саме «Рекомендації з кооперації між правоохоронними органами та інтернет-сервіс-провайдерами у боротьбі зі злочинами в Інтернеті», Факультативний протокол до Конвенції ООН про права дитини по боротьбі із торгівлею дітьми, дитячою проституцією та порнографією, Конвенцію про кіберзлочинність, Конвенцію Ради Європи проти сексуальної експлуатації дітей та розбещення неповнолітніх, Стокгольмський План дій по боротьбі із комерційної сексуальною експлуатацією дітей, Директиву 2000/31/ЄС Європейського парламенту і Ради Європи від 8 червня 2000 року «Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, в тому числі й електронної комерції, на внутрішньому ринку».

 

2.      Створити Робочу групу з питань законодавства за участю представників відповідних міністерств і відомств, громадських організацій та бізнесу у сфері Інтернету для розробки й удосконалення відповідних законопроектів та інших правових актів. ІнАУ надіслати листи відповідним державним органам, громадським організаціям та найбільшим інтернет-провайдерам з пропозицією створити Робочу групу та провести її перше засідання не пізніше 15 січня 2009 року. Запропонувати відповідним державним органам всю законодавчу роботу у сфері Інтернету здійснювати у взаємодії з цією Робочою групою. 

 

3.      Запропонувати Робочій групі, після її створення, серед іншого розробити процедуру легітимізації блокування провайдерами інтернет-ресурсів, які містять порушення вимог українського законодавства.

 

Залучення інтернет-користувачів

Вважати за доцільне одночасне використання у справі подолання негативних явищ у розвитку наповнення українського сегменту Інтернету як офіційних державних механізмів (з одного боку), так і широкої ініціативи громадськості (з іншого боку). Враховуючи обмеженість ресурсів відповідних державних органів у порівнянні з гігантським обсягом інформації, яка циркулює в мережі Інтернет та потребує оцінки з огляду на порушення в ній загальновизнаних етичних норм, активно залучати до вирішення цих завдань широкий загал інтернет-користувачів. 

 

Практичні заходи по цьому пункту

1.      Створити громадську Організацію безпечного Інтернету, яка б існувала переважно на волонтерських засадах та сприяла викоріненню в Інтернеті дитячої порнографії, проявів расової і національної нетерпимості та тероризму. ІнАУ надіслати листи відповідним громадським організаціям, державним органам та найбільшим інтернет-провайдерам з пропозицією заснування та забезпечення функціонування цієї Організації.

 

2.      Доручити Інтернет Асоціації України розробити проект регламенту суспільної взаємодії учасників інтернет-ринку з урахуванням світового досвіду.

 

3.      Рекомендувати Організації безпечного Інтернету (після її створення) організувати постійно діючу гарячу лінію щодо інформування інтернет-провайдерів про помічені користувачами Інтернету веб-сторінки з дитячої порнографією, проявами расової і національної нетерпимості та тероризму. Доручити Інтернет Асоціації України забезпечити розробку інтерфейсу та технічну підтримку цієї гарячої лінії. Використати досвід Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда — Україна».

 

4.      Запропонувати Організації безпечного Інтернету розробити систему стимулювання інтернет-користувачів, які активно сприяють справі безпеки в Інтернеті та рекомендувати її впровадження учасникам ринку.

 

5.      Сприяти створенню Зони Довіри в українському сегменті Інтернету у вигляді системи добровільної сертифікації рекомендованих для дітей інтернет-ресурсів на предмет відсутності на них порушень законодавства у сфері інформації. Рекомендувати Організації безпечного Інтернету у співробітництві з Міністерством освіти і науки України розглянути доцільність державної реєстрації інтернет-ресурсів для дітей та при необхідності звернутись до Державного комітету інформатизації України з проханням сформувати державний реєстр ресурсів Зони Довіри.

 

6.      Розробити відповідну систему стимулювання доступу до ресурсів Зони Довіри.

 

 

Інформування інтернет-користувачів

Визнати, що одним з найбільш ефективних шляхів попередження порушень у інформаційній сфері є інформування користувачів Інтернету щодо їх обов'язків та вимог законодавства в інформаційній сфері. Всім учасникам круглого столу сприяти проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на підвищення обізнаності громадян України щодо ризиків та загроз, пов'язаних з використанням мережі Інтернет, явищами кіберзлочинності, та пояснення правил поведінки неповнолітніх в мережі Інтернет, популяризації законодавства у  сфері захисту суспільної моралі.

 

Практичні заходи по цьому пункту

1.        Доручити ІнАУ розробити рекомендації для інтернет-провайдерів по інформуванню користувачів Інтернету, зокрема типовий порядок надання послуг, рекомендувати провайдерам розмістити документи інформативного характеру на своїх веб-сторінках.

 

2.        Рекомендувати присутнім на круглому столі громадським організаціям ініціювати звернення до власників та адміністрацій популярних інтернет-ресурсів сприяти  розміщенню на цих ресурсах матеріалів з інформування відвідувачів про безпечні шляхи користування Мережею.

 

3.        Доручити ІнАУ ініціювати звернення від імені учасників круглого столу до міністерства науки та освіти України, а також до Громадської ради при цьому міністерстві (у разі її створення) з пропозицією про включення освітніх матеріалів стосовно безпеки дітей в мережі Інтернет в існуючі шкільні освітні програми для дітей віком від 7 до 14 років, а також в програми для навчання та підвищення кваліфікації вчителів, з урахуванням рішень Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.

 

4.        Рекомендувати Організації безпечного Інтернету розробити Етичний кодекс українського Інтернету.

 

Комплекс заходів щодо проведення в Україні

Дня безпечнішого Інтернету 10 лютого 2009 року.

Вважати, що заходи в рамках Всесвітнього Дня безпечнішого Інтернету є дуже корисним механізмом виконання завдань подолання негативних явищ у розвитку наповнення українського сегменту Мережі. Рекомендувати учасникам круглого столу докласти зусиль для повноцінного відзначення цього дня в Україні.

 

Практичні заходи по цьому пункту

1.      Запропонувати Державному комітету інформатизації України відповідно до звернення до цього комітету Голови Представництва Європейської Комісії в Україні Дірка Шюбеля провести робочу нараду з питання створення Організаційного комітету з проведення Дня безпечнішого Інтернету в Україні.

 

2.      Громадським організаціям рекомендувати проведення напередодні та під час Дня безпечнішого Інтернету конференцій, семінарів та круглих столів за участю представників держави та громадськості та представників бізнесу сфери ІКТ. Напередодні Дня безпечного Інтернету провести інформаційну кампанію щодо шляхів захисту від небезпечного контенту, що порушує вимоги законодавства у сфері захисту суспільної моралі, комп'ютерних вірусів, спаму, нецільового використання Мережі.

 

3.      Запропонувати Організаційному комітету з проведення Дня безпечнішого Інтернету (в разі його створення) підготувати електронний бюлетень до Дня безпечнішого Інтернету.

 

4.      Вітати проведення тренінгів учасниками ринку з безпечного користування Інтернетом для вчителів та волонтерів, а також спеціальних програм підготовки працівників правоохоронних органів щодо особливостей роботи в інтернет-середовищі.

 

5.      Запропонувати до Дня безпечнішого Інтернету провести місячник з інформування щодо продуктів для безпечної роботи в Мережі з маркетингово-просвітницькою метою. Широко інформувати про ці заходи інтернет-громадськість з залученням перш за все електронних ЗМІ, а також інших медіа-ресурсів.

Расскажите друзьям про новость

Новое видео