11 Ноя 2020, 15:22

НАМ просить повернути на доопрацювання Проєкт, який обмежує джерела фінансування телерадіоорганізацій

Національна асоціація медіа просить рекомендувати Верховній Раді України повернути на доопрацювання Проєкт Закону України ««Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо удосконалення механізмів забезпечення прозорості власності та фінансування аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації» № 2072 від 05.09.2019 року (далі — Проєкт), як такий, що безпідставно обмежує джерела фінансування телерадіоорганізацій та інформаційну діяльність політичних партій.

1. Пунктом 3 розділу І Проєкту передбачаються зміни до статті 19 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (далі – Закон), і, зокрема, визначається закритий перелік джерел фінансування телерадіоорганізацій: «1. Джерелами фінансування телерадіоорганізацій є бюджетні асигнування на виконання державного замовлення, абонентна плата, кошти, отримані від виробництва і трансляції реклами, створення телерадіопрограм на замовлення, іншої передбаченої законодавством і статутними документами комерційної діяльності, кредити, інвестиції, внески засновників, спонсорів, благодійних організацій».

З одного боку, це положення не встановлює жодних вимог до мовників. Втім, надалі Проєкт містить поняття «Встановлені цією статтею обмеження на отримання фінансування…», «…кошти або майно, визначені цією статтею…», які можуть тлумачитись таким чином, що фінансування з джерел, які не передбачені наведеним вище переліком, не дозволені для телерадіоорганізацій. Це безпідставно обмежує можливість фінансування мовлення з таких джерел як, наприклад, гранти від організацій, які не є благодійними (зокрема, протягом багатьох років діяльність регіональних та місцевих мовників підтримують такі організації, як USAID, Офіс Ради Європи в Україні, низка посольств, «Інтерньюз Україна» тощо). Також це безпідставно обмежує рефінансування мовлення, наприклад, за рахунок продажу основних фондів, оскільки така діяльність є господарською, але не є комерційною, тобто вона не увійшла до переліку дозволених джерел.

Просимо рекомендувати авторам Проєкту доповнити пункт 1 статті 19 словами «інші джерела, не заборонені законодавством України».

2. Також Проєктом передбачається наступна редакція абзацу першого частини 3 статті 19: «3. Забороняється будь-яке пряме або опосередковане фінансування телерадіоорганізацій політичними партіями, професійними спілками, релігійними організаціям». Оскільки поняття «фінансування» законом не визначено, а економічний термін «фінансування» у широкому розумінні включає в себе оплату за угодами, це положення може тлумачитись як таке, що забороняє телерадіоорганізаціям розміщувати як рекламу таких організацій, так і передвиборну агітацію.

Також, на нашу думку, не виправданим є обмеження прав професійних спілок та релігійних організацій на заснування супутникових та кабельних телеканалів, оскільки вони не використовують обмежений радіочастотний ресурс і, навпаки, за рахунок створення нових джерел інформації сприяють збільшенню плюралізму думок в Україні.

Просимо рекомендувати авторам Проєкту доповнити пункт 3 статті 19 словами «за виключенням фінансування у формі оплати за виготовлення аудіовізуальної продукції та за поширення реклами і передвиборної агітації».

3. Пунктом «е» абзацу другого частини 3 статті 19 «Телерадіоорганізації заборонено отримувати кошти у формі позик, кредитів, внесків до статутного капіталу, інвестицій в будь-яких формах, цінні папери, а також майно, а саме будь-яке технічне обладнання, що може використовуватись в технологічному процесі створення (комплектування та/або пакетування) або розповсюдження програм, від: …е) осіб, які не можуть пояснити джерела походження коштів або майна (в тому числі коштів на його придбання), що надаються ними телерадіоорганізації».

Оскільки чинне законодавство не має визначення ані терміну «джерела походження», ані терміну «пояснити», встановлення таких вимог створює правову невизначеність щодо інвестицій у сфері телерадіомовлення, що значно погіршить інвестиційний клімат в нашій галузі і може мати критичні наслідки у кризовий період, коли підприємства намагаються залучити додаткове фінансування.

Расскажите друзьям про новость

Новое видео