06 Авг 2008, 12:51

Банки для українців вже не є однаковими

В дослідженні використовувався список з 8 банків: Альфа-банк, Райффайзен Банк Аваль, Надра, ОТП банк, Ощадбанк, Приватбанк, УкрСиббанк та Укрсоцбанк

Банки для українців вже не є однаковими

Банки для українців вже не є однаковими

 

  • Знання логотипів найбільших банків знаходиться на досить низькому рівні. Найкраще українці знають логотип Приватбанку (59% опитаних), найбільш низьке знання логотипу має ОТП банк (лише 9%).
  • Найстаршу аудиторію мають Ощадбанк, Райффайзен банк Аваль та Укрсоцбанк. Одночасно Альфа-банк характеризується наймолодшою аудиторією.
  • Найбільш виражений персоніфікований образ у українців мають Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк та Приватбанк. Банки УкрСиббанк, Надра, Альфа респонденти менш однозначно асоціюють з окремими характеристиками людини.

Про це свідчать результати другої хвилі регулярного Дослідження іміджу найбільших українських банків, яку компанія GfK Ukraine здійснила весною 2008 року. В дослідженні використовувався список з 8 банків: Альфа-банк, Райффайзен Банк Аваль, Надра, ОТП банк, Ощадбанк, Приватбанк, УкрСиббанк та Укрсоцбанк.

 

Яка у банків аудиторія

Ощадбанк, Райффайзен банк Аваль та Укрсоцбанк мають аудиторію більш старшого віку, що проживає в селах та невеликих містах. Також ці банки, разом з Приватбанком, мають порівняно більші частки студентів та пенсіонерів серед своїх аудиторій. Ці банки можна назвати банками для масового сегменту: велика частка аудиторії цих банків мешкає в селах та невеликих містах, що пов’язано з розгалуженими мережами відділень цих банків.

 

За віком та місцем проживання схожі аудиторії мають УкрCиббанк та Надра банк: це більш молодше населення, що проживає у великих містах. УкрСиббанк та Альфа-банк мають найбільшу частку працюючих серед своєї аудиторії.

 

Наймолодшу аудиторію має Альфа-банк – 48% респондентів до 30 років, також у банку найбільша частка респондентів з високим рівнем доходу.

 

Які асоціації викликають банки в українців

Щодо того, з якою людиною українці асоціюють банки, то найбільш виражений персоніфікований образ мають Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк та Приватбанк. Так на думку респондентів, що оцінювали Райффайзен Банк Аваль, це скоріше чоловік, до 30 років, з високим рівнем достатку та дорогою машиною/іномаркою.

 

Ощадбанк за оцінками респондентів є протилежним до Райффайзен Банку Аваль, це скоріше сімейний робітник з недорогою/вітчизняною машиною. Серед усіх банків, Ощадбанк найчастіше асоціювали з бідною персоною.

 

Банки УкрСиббанк, Надра, Альфа респонденти менш однозначно асоціюють з окремими характеристиками людини. Це говорить про те, що ці банки як образ, ще не мають чітко визначеної позиції у респондентів. Зокрема, для Альфа-банку можна зазначити, що респонденти найчастіше відмічали  «є сім‘я але немає дітей», та досить часто характеристику «з середнім достатком».

 

Банк Надра для найбільшої частки респондентів, в порівнянні до інших банків, асоціюється з жінкою (54%). Отже за оцінками респондентів, банк Надра – це скоріше жінка, 30-50 років, з дорогою машиною/іномаркою, в якої є сім‘я та діти, частіше ніж у інших банків, з середньою освітою.

 

Ми робимо висновки, спираючись на дані опитування населення, що проходило з 1 по 16 березня 2008 року.

 

Загальна вибірка опитування складає 1000 респондентів. Вибірка є репрезентативною для населення України старше 16 років, за статтю, віком, регіоном проживання та розміром населеного пункту. Опитування проводилось методом особистого інтерв'ю.

 

Для аналізу даних вибірку було перезважено таким чином, щоб статево-віковий розподіл респондентів відповідав даним Держкомстату за результатами перепису 2001 року. Це було зроблено для того, щоб усунути системні зміщення вибірки, які пов’язані з різним рівнем згоди давати інтерв’ю серед різних демографічних груп населення.

 

На питання про імідж банків відповідали всі респонденти, які знали цей банк за назвою, спонтанно чи з підказкою. В опитувальнику використовувався список з 8 банків: Альфа-банк, Райффайзен Банк Аваль, Надра, ОТП банк, Ощадбанк, Приватбанк, УкрСиббанк та Укрсоцбанк.


GfK Ukraine — українська дослідницька компанія, яка пропонує повний перелік послуг з опитувань та досліджень ринків в Україні, Молдові та Бєларусі. GfK Ukraine входить до міжнародної дослідницької мережі GfK Group – четвертої за розмірами дослідницької групи в світі. GfK Group об’єднує більше 115 компаній у 100 країнах світу.В дослідженні використовувався перелік банків з високим показником знання назви банку без підказки (більше 20% респондентів), а також ОТП банк. Див. Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб, 4-й квартал 2007 року, GfK Ukraine.

 

Для визначення аудиторій різних банків ми проаналізували оцінки респондентами твердження «Банк для таких людей, як я». Тих, хто повністю чи скоріше погодився з цим твердженням, ми вважаємо аудиторією банку.

 

Расскажите друзьям про новость

Новое видео