12 Мар 2008, 09:48

«Укртелемережа» оскаржить ршшення Нацради у суді

«Укртелемережа» оскаржить ршшення Нацради у суді

6 березня у м. Донецьк відбулися збори Ради Асоціації "Укртелемережа", в яких прийняли участь 12 із 15 засновників Асоціації, провайдери програмної послуги.

 

Найактуальніше питання, яке було розглянуто на зборах, — прийняття Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення рішення  про застосування зі змінами з 1 березня 2008 року Положення про порядок ліцензування мовлення (кабельного) та здійснення ретрансляції телерадіопрограм та передач, затверджене рішенням № 1787 від 12.12.2007 р., надалі — Положення.

 

Згідно відповідних рішень, Нацрада з 1 березня 2008 р. не прийматиме документів на ліцензування провайдерів програмної послуги, які суперечитимуть вимогам Положення.

 

Такі дії Нацради встановлюють перешкоди для вільного здійснення суб'єктами господарювання підприємницької діяльності та унеможливлюють розповсюдження іноземних каналів на території України, що є порушенням конституційних прав громадян України щодо вільного доступу до інформації.

 

Положенням суттєво змінено порядок ліцензування провайдерів програмної послуги, зокрема, вимагається надання документів, не передбачених Законом України "Про телебачення і радіомовлення", надані нові тлумачення поняттям і термінам, які не відповідають діючому законодавству.

 

Положення обмежує законні права споживачів програмних послуг та провайдерів програмної послуги. Відтепер, задля включення телерадіопрограми до програмної послуги, Нацрада, окрім договору з правовласником телерадіопрограми, вимагатиме документи, які підтверджують відповідність змісту цієї телерадіопрограми вимогам законодавства України та факту оплати за ретрансляцію іноземної реклами. Але до наступного часу у законодавстві не визначено, що таке адаптований зміст телерадіопрограми. Цілком зрозуміло, що провайдери програмної послуги технічними засобами можуть лише забезпечити, або не забезпечити абонента доступом до телепрограми…

 

Саме організації мовлення відповідають за зміст своїх програм, дотримання прав суб'єктів авторського і суміжного права, та інших вимог законодавства. Іноземні мовники мають своє власне вітчизняне законодавство, за яким вже було отримано необхідні дозволи на мовлення, та яке може відрізнятися від українського. Але для впровадження цензури на території України цей привод дуже притягнутий за вуха, бо не відповідає міжнародним документам, підписаними нашою державою, за якими держава не має обмежувати розповсюдження іноземних телерадіопрограм.

 

Нацрадою підкреслено, що нове Положення узгоджено Громадською радою, тобто, із громадськістю. Але не зважаючи на наші звернення, до Громадської ради не було включено жодного представника від провайдерів програмної послуги, які є безпосередніми виконавцями Положення. Члени діючої Громадської ради — представники ефірних телеканалів, надали до Нацради свої пропозиції, які було ураховано: норми Положення не застосовуються до ефірних телепрограм, які включені до складу пакету програм універсальної програмної послуги. Такі дії Нацради є дискримінаційними по відношенню до споживачів програмних послуг, провайдерів програмної послуги, українських супутникових телеканалів, інших учасників ринку доступу до телепрограм.

 

Рада Асоціації "УКРТЕЛЕМЕРЕЖА", звертає увагу усіх відповідальних осіб, що відповідно до ст.19 Конституції України органи державної влади зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

 

Закон України "Про телебачення і радіомовлення" (надалі Закон) містить вичерпний перелік документів, які необхідно представити для отримання ліцензії провайдера програмної послуги та передбачає реєстраційний порядок отримання ліцензії. Вимагання інших документів не допускається ( ч. 6 ст. 24 Закону). Рішення про залишення без розгляду заяви про видачу ліцензії провайдерів програмної послуги повинно прийматися на засіданні Нацради, а не одноособово службовцем, який приймає ліцензійні документи. Закон містить вичерпний перелік підстав для відмови у видачі ліцензії (ст. 29 Закону). У разі відмови в прийнятті заяви про видачу ліцензії та документів, проданих відповідно до ст.ст. 24,39,40 Закону, цілком доцільно звернутися до адміністративного суду з позовом про визнання бездіяльності державного органу протиправної та зобов'язанні вчинити певні дії (видати ліцензію провайдера програмної послуги).

 

Таким чином, рішення Нацради прийняті із перевищенням повноважень, не ґрунтуються на вимогах діючого законодавства та не мають бути виконані провайдерами програмної послуги.

 

Асоціація "Укртелемережа" неодноразово зверталася до Президента України, Прем'єр міністра України, Верховної Ради України та інших представників виконавчої влади, з приводу того, що прийняте Положення не відповідає діючому законодавству в сфері телебачення і радіомовлення, суперечить основним принципам державної регуляторної політики, обмежує законні права споживачів програмних послуг, суб'єктів господарювання, які діють на ринку доступу до телепрограм. Нажаль, відповідних дієвих заходів реагування не вжито й досі.

 

Слід також зазначити, що Положення було прийняте та розпочало свою дію більше ніж два роки після набуття чинності Закону, яким саме запроваджено ліцензування провайдерів програмної послуги. На той час, коли більшість суб'єктів господарювання вже отримало (переоформило) відповідні ліцензії Нацради. У Заяві Нацради зазначено, що вимоги нового Положення розповсюджуються тільки на суб'єктів господарювання, які звернулися за отриманням ліцензії після 1 березня 2008 року, що має ознаки антиконкурентних дій державного органу. Тобто, такі дії також обмежують вступ нових учасників ринку доступу до телепрограм, як щойно створених телерадіоорганізацій, так і провайдерів, що нищить розвиток галузі у цілому.

 

Окрім того, мають місце також грубі порушення процедурних питань введення в дію таких важливих для суспільства нормативно — правових актів. Наприклад, проігноровано необхідна реєстрація Положення Міністерством юстиції України, офіційне оприлюднення в порядку, визначеному Указом Президента України "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності". Вважаємо, що вищезгадане дає всі підстави вважати що Положення не набуло чинності, і не може бути застосовано у діяльності суб'єктів господарювання.

 

Рада Асоціації "Укртелемережа" звертається до всіх споживачів програмних послуг, інших зацікавлених осіб консолідувати зусилля задля відстоювання своїх законних прав, які треба захищати у судовому порядку. Позитивні судові рішення окремих господарчих суб'єктів свідчать про неправомірні дії Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення та грубі порушення в її діяльності. Усі корисні матеріли Асоціації будуть оприлюднені задля використання у повсякденної діяльності.

 

Зі свого боку, Асоціація "Укртелемережа", виконуючи свої статутні цілі і завдання, ініціює оскарження рішень Нацради у адміністративному суді відповідно до чинного законодавства.

 

С уважением,
Ассоциация "Укртелесеть"

Расскажите друзьям про новость

Новое видео